Analizy

Obniżenie emerytur dla wysokich funkcjonariuszy NRD zgodne z konstytucją

Obniżenie emerytur dla wysokich funkcjonariuszy NRD jest zgodne z niemiecką ustawą zasadniczą. Taki werdykt 28 lipca wydał Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe. Decyzja dotknie kilka tysięcy osób. Kończy to kilkunastoletnią batalię członków dawnej komunistycznej nomenklatury o zachowanie przywilejów z czasów NRD.
Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa z 2005 roku obniżająca emerytury wysokim urzędnikom NRD-owskich ministerstw, funkcjonariuszom partyjnym i Stasi jest zgodna z niemiecką ustawą zasadniczą. Traktat zjednoczeniowy z 1990 roku gwarantuje co prawda przejęcie zobowiązań emerytalnych NRD przez RFN, dopuszcza jednak w „uzasadnionych przypadkach” ich zmniejszenie. W tej sprawie sąd uznał, że świadczenia, które dostaje kilka tysięcy osób, są zbyt wysokie. Zdaniem sędziów z Karlsruhe nie zostały one uzyskane w drodze uczciwej pracy, lecz są przywilejami, które członkowie komunistycznego establishmentu sami sobie nadawali.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego kończy walkę byłych członków komunistycznej elity o utrzymanie wysokich emerytur, które gwarantowała im NRD. Przez samych zainteresowanych wyrok jest określany jako element polowania na czarownice i „zemsty na pokonanych”. Obecnie pozostaje im jedynie odwołanie się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. <ciechan>