Analizy

Federacja Rosyjska: Prywatyzacji mniejszościowych pakietów ciąg dalszy

29 lipca rząd Rosji zatwierdził wstępną listę jedenastu przedsiębiorstw przeznaczonych do prywatyzacji w latach 2011–2013. Zaplanowana sprzedaż dotyczy mniejszościowych pakietów akcji w istotnych dla rosyjskiej gospodarki przedsiębiorstwach. Z uzyskanych w ten sposób środków finansowany będzie deficyt budżetowy Rosji. Obecny plan prywatyzacji oznacza powrót rosyjskich władz do kontrolowanego otwierania się na zagranicznych inwestorów, zapoczątkowanego w 2006 roku.
Zgodnie ze wstępnie uzgodnionym planem (ostatecznie ma zostać on zatwierdzony w listopadzie br.) prywatyzowane mają być przede wszystkim przedsiębiorstwa sektora energetycznego i banki, m.in. kompania naftowa Rosnieft’ (24,16%), monopolista transportowy ropy naftowej Transnieft’ (27,1%), Federalna Kompania Sieciowa – operator sieci elektroenergetycznych (28,11%), i Sbierbank – największy bank Rosji (9,3%). Rosyjski rząd ze sprzedaży tych aktywów zamierza uzyskać w sumie ok. 30 mld USD, po 10 mld USD rocznie. Środki ze sprzedaży państwowych aktywów mają finansować deficyt budżetowy, który w 2011 roku jest planowany w wysokości ok. 60 mld USD.
Obecny plan prywatyzacji jest kontynuacją procesu rozpoczętego w 2006 roku (wstrzymanego przez kryzys gospodarczy), kiedy to na sprzedaż wystawione były mniejszościowe pakiety akcji przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz banków. Otwieranie się Moskwy na prywatnych inwestorów, w tym zagranicznych, nie powoduje utraty kontroli Kremla nad kluczowymi sektorami rosyjskiej gospodarki. Jest przede wszystkim sposobem na uzyskanie dodatkowych środków niezbędnych do stabilizowania finansów publicznych. <iwo>