Analizy

Federacja Rosyjska: Konflikt wokół lasu Chimki

W ostatnich dniach lipca eskalacji uległ toczący się od 2007 roku konflikt wokół podmoskiewskiego lasu Chimki, przez który ma przebiegać autostrada Moskwa–Petersburg. Miejscowi mieszkańcy, do których dołączyli przedstawiciele ekologów, od kilku lat usiłują nie dopuścić do wycięcia lasu. Po raz pierwszy doszło do użycia przemocy, co ilustruje rosnącą brutalizację lokalnych władz w tłumieniu społecznych protestów.
Po wyczerpaniu możliwych środków prawnych przedstawiciele ekologów założyli obóz, broniąc dostępu do lasu. 28 lipca na obóz napadła grupa zamaskowanych bojówkarzy, prawdopodobnie wynajęta przez miejscową administrację. Milicja, która przybyła na miejsce z opóźnieniem, zatrzymała jedynie ekologów. 29 lipca grupa anarchistów przyjechała z Moskwy i przez nikogo nie zatrzymywana zdewastowała budynek miejscowej administracji w Chimkach. Milicja przybyła na miejsce po fakcie, aresztowała po raz kolejny ekologów oraz towarzyszących im opozycyjnych polityków, m.in. Siergieja Mitrochina, lidera partii „Jabłoko”.
Protest wokół Chimek jest jednym z najdłużej trwających aktów obywatelskiego oporu wobec arbitralnych decyzji władz. Według informacji prasowych, lokalne władze dokonały sprzedaży ziemi pod budowę autostrady w sposób mający przynieść im jak największe zyski, wskutek czego m.in. trasa nie przebiega w najkrótszy sposób. Jednocześnie władze nie wahają się sięgać po brutalne metody przełamywania tego oporu (aresztowania przez milicję, pobicia przez „nieznanych sprawców”). <MaK>