Analizy

Niemcy: kolejna dymisja prominentnego chadeka

18 lipca premier Hamburga Ole von Beust (CDU) zapowiedział rezygnację z urzędu i zamiar wycofania się z polityki. Beust od 2008 roku szefował pierwszemu w historii RFN koalicyjnemu rządowi chadecji i Partii Zielonych. Dymisja polityka w środku kadencji jest kolejną porażką wizerunkową CDU i stawia pod znakiem zapytania ewentualną współpracę chadeków i zielonych w innych krajach związkowych.
Ole von Beust jest kolejnym kluczowym politykiem CDU, po premierze Hesji Rolandzie Kochu i prezydencie Horście Köhlerze, który w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nieoczekiwanie zrezygnował z urzędu. Beust rządził Hamburgiem od 2001 roku, początkowo w koalicji z prawicową Partią Praworządnej Ofensywy, a od roku 2008 wspólnie z Partią Zielonych. Od jakości współpracy tych partii w Hamburgu miały zależeć ewentualne koalicje z ich udziałem w innych krajach związkowych, a w przyszłości nawet na poziomie federalnym. Dymisja Beusta zbiegła się w czasie z referendum przeciwko planowanej przez chadeków i zielonych reformy systemu szkolnictwa. Odejście premiera w obliczu porażki jednego z najważniejszych projektów rządu pogorszy atmosferę między koalicjantami i może zniechęcić Partię Zielonych do zawierania kolejnych sojuszy z CDU. Dymisja kolejnego ważnego polityka chadecji pogłębi także trwające od długiego czasu spory wewnątrzpartyjne i krytykę przywództwa kanclerz Angeli Merkel. <zawil>