Analizy

Miedwiediew chce „modernizować” politykę zagraniczną

12 lipca występując na spotkaniu z rosyjskimi ambasadorami prezydent Dmitrij Miedwiediew uznał wsparcie dla procesów modernizacyjnych za najważniejszy cel polityki zagranicznej Rosji. W przemówieniu, które miało charakter programowy, prezydent przedstawił wizję konstruktywnej i otwartej na współpracę z Zachodem Rosji, a także sformułował cele i zadania dla MSZ. Treść wystąpienia potwierdza, iż Moskwa zmienia taktykę realizacji swoich celów na arenie międzynarodowej, kładąc nacisk na współpracę. Jednocześnie Miedwiediew skrytykował część metod działania MSZ jako niedostosowanych do zmieniającego się otoczenia.
Wystąpienie prezydenta Miedwiediewa na tle dotychczasowej retoryki Moskwy wyróżniało się tym, że nie wymieniono w nim zagrożeń dla Rosji i przedstawiono ograniczoną argumentację geopolityczną. Polityka zagraniczna została ukazana jako mająca na celu sprzyjanie rozwojowi wewnętrznemu, a jej priorytety sformułowane jako sprzyjanie modernizacji, wspieranie instytucji demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego oraz walka ze zorganizowaną przestępczością. Jednocześnie prezydent Miedwiediew nie dokonał przeformułowania dotychczasowych celów rosyjskiej polityki zagranicznej (np. zasugerował konieczność przekształcenia się NATO w organizację polityczną).
Krytyka pod adresem rosyjskiego MSZ odnosiła się do sposobu realizacji przezeń dotychczasowej polityki. Miedwiediew zarzucił mu m.in. zbyt wolne reagowanie na zachodzące zmiany oraz trzymanie się rutynowych schematów myślenia i działania. Wydaje się to sugerować, że w ramach MSZ istnieje opór względem niektórych posunięć prezydenta, zwłaszcza skierowanych wobec Zachodu. <MaK>