Analizy

Nowy kredyt MFW dla Ukrainy

Ukraiński rząd i eksperci MFW uzgodnili na początku lipca zasady uruchomienia nowego kredytu stand by. Ostateczną decyzję Rada Dyrektorów MFW podejmie w końcu lipca. Wznowienie współpracy kredytowej wpłynie na poprawę bilansu płatniczego i finansowanie deficytu budżetowego, ale wzmocni również pozycję Ukrainy na międzynarodowym rynku kapitałowym. Warunki narzucone przez Fundusz mogą być katalizatorem reform poprawiających sytuację finansów publicznych.
3 lipca zakończyła pracę w Kijowie kolejna misja MFW, a jej przewodniczący Tanos Arvanitis poinformował, że strony uzgodniły projekt memorandum określający warunki współpracy w ramach nowego kredytu stand by. Ukraina może otrzymać w ciągu 29 miesięcy 14,9 mld USD. Ostateczna decyzja ma być podjęta do końca lipca przez Radę Dyrektorów, która oczekuje do tego czasu przyjęcia ustaw ograniczających realny deficyt budżetowy do 5,5% PKB. Z informacji wicepremiera Serhija Tyhipki i Ministerstwa Finansów wynika, że zostanie to osiągnięte poprzez ograniczenie wydatków budżetowych. Zmniejszenie deficytu dofinansowywanego przez państwo Naftohazu w 2010 roku do 1% PKB (w 2009 deficyt ten wynosił 2,5% PKB) i zrównoważenie jego bilansu w 2011 roku oznacza konieczność podwyższenia cen gazu na rynku wewnętrznym. MFW oczekuje też podwyżek taryf na energię elektryczną, rozpoczęcia reformy emerytalnej, reformy systemu podatkowego i polityki regulacyjnej upraszczających warunki prowadzenia biznesu. W sektorze finansowym warunki MFW dotyczą wzmocnienia niezależności Narodowego Banku Ukrainy oraz podwyższenia wymogów dotyczących kapitalizacji banków. Pieniądze z pierwszej transzy mogą trafić na Ukrainę już w sierpniu. Większość z nich będzie przeznaczona na powiększenie rezerw walutowych, ale 1,5–2 mld USD w 2010 roku rząd będzie mógł wykorzystać na finansowanie wydatków budżetowych (spłata zagranicznych zobowiązań). 
Pozytywna decyzja MFW oznacza nie tylko bieżące wsparcie dla ukraińskich władz, ale otwiera również drogę do pozyskania kredytów od innych instytucji i poprawia warunki, na jakich rząd może emitować obligacje skarbu państwa na rynku europejskim. <AnG>