Analizy

Szef SBU zyskuje kontrolę nad Radą ds. Telewizji

29 czerwca Rada Najwyższa Ukrainy uzupełniła skład Narodowej Rady ds. Telewizji i Radiofonii. Odrzucone zostały wszystkie kandydatury zgłoszone przez opozycję oraz uprawnione organizacje społeczne, zaś z czterech nowych członków Rady troje jest związanych z Wałerijem Choroszkowskim, szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, a zarazem prezesem rady nadzorczej największej ukraińskiej telewizji Inter. Zważywszy, że w ośmioosobowym składzie Rady są już dwie osoby związane z Choroszkowskim, taką decyzję parlamentu można uznać za istotne zagrożenie dla wolności mediów na Ukrainie.
Narodowa Rada ds. Telewizji i Radiofonii jest organem konstytucyjnym, którego zadaniem jest wydawanie licencji nadawcom radiowym i telewizyjnym oraz kontrola przestrzegania przez nich prawa. Rada ma też istotny wpływ na przyznawanie nadawcom poszczególnych częstotliwości. Rada liczy ośmiu członków, po czterech mianowanych przez prezydenta i parlament. Kworum Rady wynosi sześć osób, co oznacza, że w wyniku ostatnich decyzji Choroszkowski uzyskał pełną kontrolę nad tym organem.
Wałerij Choroszkowski jest przedsiębiorcą i politykiem, w przeszłości m.in. minister gospodarki i integracji europejskiej (w rządzie Wiktora Janukowycza, 2002–2004). W marcu 2010 roku został szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Uchodzi za związanego z Serhijem Lowoczkinem, szefem Administracji Prezydenta. Jednocześnie od 2005 roku jest właścicielem (z tytułem prezesa rady nadzorczej) U.A. Inter Media Group, do której należy m.in. najważniejsza ukraińska telewizja prywatna Inter. Obecnie zdobył on nowe narzędzie wpływu na rynek mediów, którego będzie mógł używać zarówno w celu ograniczania konkurencji biznesowej, jak i wpływu na politykę informacyjną mediów – działając w tej sferze w interesie prezydenta Janukowycza i szefa jego Administracji. <TAO>