Analizy

Forum Gospodarcze w Petersburgu

17–19 czerwca odbyło się XIV Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Sankt Petersburgu, na którym przedstawiciele rosyjskich władz promowali nowy wizerunek Rosji jako państwa modernizującego się, otwartego na świat i atrakcyjnego dla inwestorów. Wpisuje się to w coraz aktywniejszą kampanię rosyjskich władz przyciągania zagranicznego kapitału do Rosji.
W petersburskim forum wzięło udział ok. 4 tys. polityków i biznesmenów z Rosji i ze świata, podpisali oni porozumienia (umowy i listy intencyjne) o łącznej wartości ok. 15 mld euro (z czego 10 mld to umowy z firmami francuskimi). Zagraniczni goście, którzy przyjechali do Petersburga, byli zwłaszcza zainteresowani szczegółami promowanej przez prezydenta Dmitrija Miedwiediewa koncepcji modernizacji rosyjskiej gospodarki. Władze wykorzystały forum do pochwalenia się ostatnimi zmianami prawnymi, dzięki którym warunki prowadzenia biznesu w Rosji powinny się poprawić, m.in. złagodzeniem kar za przestępstwa gospodarcze (są problemy z egzekwowaniem tej poprawki), wprowadzeniem ułatwień w prawie migracyjnym dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ograniczeniem (pięciokrotnym w stosunku do ustawy z 2004 roku) liczby przedsiębiorstw strategicznych w Rosji (skreślane z tej listy przedsiębiorstwa mogą zostać sprywatyzowane). Prezydent zapowiedział również zniesienie w 2011 roku podatku od zysków kapitałowych od długoterminowych inwestycji bezpośrednich oraz utworzenie w ciągu najbliższego roku prywatno-państwowego funduszu inwestycyjnego, który ma finansować projekty modernizacyjne. Rosyjskie władze mają jednak problem z przyciągnięciem do FR zachodnich inwestycji w skali, jakiej potrzebuje tego gospodarka. Jedną z przyczyn tej sytuacji są problemy z rosyjskim członkostwem w Światowej Organizacji Handlu. <iwo>