Analizy

Rosjanie po raz drugi kupili fabrykę lokomotyw w Łuhańsku

15 czerwca Łuhańską Fabrykę Lokomotyw Spalinowych kupiły za 410 mln hrywien (52 mln USD) Briańskie Zakłady Maszynowe. Po wygraniu przetargu w 2008 roku ten sam nabywca nie przejął własności w związku ze zmianą władzy i unieważnieniem konkursu przez rząd Julii Tymoszenko. Przejęcie zakładów w Łuhańsku było wymieniane jako jeden z punktów w ramowym rosyjskim projekcie rozwoju współpracy z Ukrainą.
Fundusz Majątku Państwowego Ukrainy dopuścił do konkursu dwie rosyjskie firmy i odrzucił ze względów formalnych (braki w dokumentacji) cypryjską firmę związaną z Ihorem Kołomojskim. Oprócz Briańskich Zakładów Maszynowych wchodzących w skład holdingu Transmaszholding o 76% akcji łuhańskiej fabryki ubiegał się Konstantin Grigoriszyn (NPO im. Frunze). Nabywcą akcji został briański inwestor, który zaproponował cenę o 10 mln hrywien wyższą od ceny startowej.
Kołomojski zapowiedział zaskarżenie wyników konkursu w sądzie. Wydaje się jednak, że Briańskie Zakłady Maszynowe, które nabyły akcje łuhańskiej fabryki już po raz drugi, mają teraz twarde gwarancje ukraińskich władz zapewniające im rzeczywiste przejęcie aktywów. <AnG>