Analizy

Niemcy: rząd federalny odrzucił wniosek o wsparcie finansowe dla Opla

9 czerwca Ministerstwo Gospodarki RFN poinformowało o odrzuceniu wniosku General Motors o gwarancje kredytowe w wysokości 1,1 mld euro w celu restrukturyzacji Opla. Minister gospodarki Rainer Brüderle (FDP) umotywował tę decyzję dobrą sytuacją finansową amerykańskiego koncernu, a także niespełnieniem przez niego kryteriów formalnych otrzymania pomocy. Kanclerz Angela Merkel zdystansowała się wobec decyzji o odrzuceniu wniosku GM o pomoc.
W listopadzie ub.r. amerykański GM zrezygnował ze sprzedaży Opla kanadyjsko rosyjskiemu konsorcjum Magny i Sbierbanku. Decyzja ta została odebrana jako porażka rządu Angeli Merkel, która od początku wspierała transakcję, obiecując przyznanie kredytów finansowych w zamian za gwarancje miejsc pracy dla niemieckich pracowników zakładów Opla. Amerykański GM ostatecznie postanowił samodzielnie zrestrukturyzować Opla, zamierzając uzyskać pomoc na ten cel ze specjalnego funduszu rządowego RFN przeznaczonego na walkę z kryzysem (Soffin) oraz od niemieckich krajów związkowych, jak również od innych państw z zakładami Opla. Obecnie Ministerstwo Gospodarki odrzuciło wniosek o pomoc dla Opla. W uzasadnieniu podano polepszające się wyniki sprzedaży GM, który osiągnął w I kwartale tego roku 900 mln dolarów zysku. Ponadto banki udzielające kredytu GM nie zgadzały się na przejęcie przynajmniej 10% ryzyka transakcji, co było wymogiem formalnym przyznania środków. GM może jednak starać się o środki rządu RFN na wspieranie innowacji. Rząd może zdecydować się na przyznanie takich środków, gdyby GM groził większymi od planowanych zwolnieniami w Niemczech i przeniesieniem części produkcji poza RFN.
Decyzja ministra Brüderle jest korzystna również dla kanclerz Merkel. Po pierwsze, kilka dni temu ogłoszono w RFN restrykcyjny plan oszczędności budżetowych. Po drugie, decyzja ministerstwa podległego liberałom odsuwa od kanclerz odpowiedzialność za ewentualne większe zwolnienia w niemieckich zakładach Opla i podejrzenia o polityczne motywy odrzucenia wniosku GM. <pop>