Analizy

Ukraina rezygnuje z członkostwa w NATO

3 czerwca Rada Najwyższa (RN) przyjęła w pierwszym czytaniu ustawę „O zasadach polityki wewnętrznej i zagranicznej”, która określa Ukrainę jako państwo pozablokowe, co oznacza nieuczestniczenie w sojuszach wojskowych (choć przewiduje kontynuowanie współpracy m.in. z NATO). Ustawa sankcjonuje wcześniejsze zapowiedzi przedstawicieli ukraińskich władz o rezygnacji z ubiegania się Ukrainy o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, wykluczając przy tym możliwość przystąpienia do sojuszu wojskowego pod egidą Rosji (OUBZ).
Dokument zaproponowany przez prezydenta Wiktora Janukowycza zastępuje uchwałę RN z 1993 roku „O głównych kierunkach polityki zagranicznej Ukrainy” oraz wnosi poprawki do ustawy z 2003 roku „O podstawach bezpieczeństwa narodowego Ukrainy”, z której wykreślono zapisy o dążeniu do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim.
Członkostwo w NATO cieszy się niskim, oscylującym wokół 20%, poparciem wśród Ukraińców. Pozablokowość, oznaczająca rezygnację z ubiegania się o członkostwo w Sojuszu, była jednym z głównych haseł wyborczych Janukowycza. Przyjęcie ustawy jest konieczne do prawnego usankcjonowania sytuacji powstałej po porozumieniach „flota za gaz”, przedłużających stacjonowanie Floty Czarnomorskiej do 2042 roku i de facto przekreślających członkostwo Ukrainy w NATO w przewidywalnej przyszłości. Jednocześnie ustawowy zapis o pozablokowości ułatwi Ukrainie obronę przed ewentualnymi naciskami Rosji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. <smat>