Analizy

Niemcy: przedłużenie pracy reaktorów tylko o 10 lat?

Na początku czerwca niemieckie media dotarły do ekspertyzy prawnej opracowanej na zlecenie Ministerstw Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych RFN, z której wynika, że zgoda Bundesratu (izby reprezentującej kraje związkowe) jest niezbędna jedynie do przedłużenia okresu użytkowania reaktorów o więcej niż 10 lat. Większość ekspertyz uznaje zgodę Bundesratu za niezbędną w przypadku jakiegokolwiek przedłużenia pracy reaktorów. Rozstrzygnięcie tej kwestii nastąpi prawdopodobnie w sądzie, który de facto zadecyduje o tym, czy RFN będzie eksporterem, czy importerem energii elektrycznej w regionie w latach 2015–2020 roku.

W wyniku wyborów w Nadrenii Północnej-Westfalii (maj br.) koalicja CDU-CSU/FDP utraciła większość w Bundesracie. Rozpoczął się wówczas spór wśród polityków i prawników o to, w jakich sytuacjach Bundesrat może zawetować planowaną decyzję rządu o przedłużeniu okresu użytkowania reaktorów. Zgodnie z obowiązującą ustawą pierwsze reaktory powinny być zamykane w okresie 2010–2011, a ostatnie około 2024 roku. Obecny rząd dąży do nowelizacji tej ustawy, ale nie ma wspólnego stanowiska, ponieważ Ministerstwo Ochrony Środowiska preferuje wydłużenie pracy elektrowni atomowych do 8 lat, natomiast duża część polityków chce co najmniej 20 lat dodatkowej pracy reaktorów. Opozycja jest przeciwna jakimkolwiek próbom przedłużenia pracy reaktorów i szykuje się do wytoczenia procesu sądowego rządowi. Można założyć, że rząd ogłaszając swoją decyzję w drugiej połowie br., po opracowaniu koncepcji polityki energetycznej RFN, zdecyduje się na przedłużenie użytkowania reaktorów o 10 lat. Elektrownie jądrowe generują 22% energii elektrycznej w RFN. Utrzymanie programu zamykania reaktorów mogłoby zmusić Niemcy do importowania energii po 2015 roku. <ŁAN>