Analizy

Niemcy: plan oszczędnościowy przyspiesza reformę Bundeswehry

 

W ramach planu oszczędnościowego na lata 2011–2014 federalne Ministerstwo Obrony ma zmniejszyć wydatki w tym okresie o 4 mld euro. W obliczu cięć budżetowych Ministerstwo Obrony zapowiada strukturalną reformę Bundeswehry, która może zasadniczo zmienić niemiecką armię. Konieczność reformy niemieckiej armii była już sygnalizowana w umowie koalicyjnej, na podstawie której powołano specjalną komisję mającą opracować jej założenia. Obecne cięcia w resorcie obrony mogły stać się wygodnym pretekstem do przedstawienia bardziej kontrowersyjnych zmian.

 

 

W przedstawionym przez rząd planie oszczędnościowym zapowiada się zmniejszenie liczebności Bundeswehry do 200 tys. żołnierzy (redukcja o 40 tys. żołnierzy kontraktowych i zawodowych) oraz strukturalne reformy, które mają zostać przedstawione na jesieni br. przez Ministerstwo Obrony oraz komisję ds. reformy Bundeswehry powołaną przez koalicyjny rząd CDU-CSU/FDP. Chadecja, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, zgodziła się również przedyskutować pomysł zniesienia obowiązku służby wojskowej, która zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami koalicyjnymi została skrócona do 6 miesięcy.
Koncepcję przyszłej reformy Bundeswehry przedstawił już 26 maja w Hamburgu federalny minister obrony Karl-Theodor zu Guttenberg. Guttenberg zapowiedział zmiany w niemieckiej armii pod kątem obecnych wyzwań w sferze bezpieczeństwa. Bundeswehra ma stać się armią ekspedycyjną, dobrze przygotowaną i zdolną do przeprowadzania różnych wariantów misji zagranicznych. Zapowiadane zmiany to m.in.: zniesienie dotychczasowego podziału na siły stabilizacyjne i interwencyjne oraz zwiększenie liczby żołnierzy biorących udział w misjach zagranicznych (obecnie ok. 8 tys.), reforma procedur zamawiania sprzętu wojskowego i uzbrojenia, zmniejszenie liczby garnizonów Bundeswehry w RFN oraz inwestycje w kapitał ludzki i stworzenie etosu niemieckich sił zbrojnych. Ponadto minister opowiedział się za publiczną dyskusją na temat roli i zadań Bundeswehry, która miałaby zwiększyć społeczne poparcie dla bardziej ofensywnego modelu sil zbrojnych.
Jeśli zamierzenia Guttenberga zostaną przyjęte, Bundeswehra, mimo cięć finansowych, może stać się lepiej zarządzaną i bardziej efektywną armią, dzięki której utrzyma lub nawet zwiększy swój poziom zaangażowania wojskowego za granicą. <jus>