Analizy

Wznowienie sprawy karnej wobec Julii Tymoszenko

12 maja Julia Tymoszenko została wezwana do Prokuratury Generalnej, gdzie poinformowano ją o wznowieniu umorzonego w 2004 roku śledztwa w sprawie usiłowania korupcji. Nieco wcześniej Prokuratura Generalna informowała o podjęciu dochodzenia wobec członków rządu premier Tymoszenko w sprawie niewłaściwego wydatkowania środków budżetowych. Wydaje się, że celem tych działań, za którymi stoi czytelna intencja polityczna nowych władz, jest osłabianie tworzonych przez Julię Tymoszenko struktur opozycyjnych.

Zarzut z 2004 roku dotyczy próby skorumpowania sędziów Sądu Najwyższego w celu zwolnienia z aresztu męża Julii Tymoszenko. Sprawa została umorzona po objęciu przez nią urzędu premiera w 2005 roku. Kolejne przesłuchanie, wyznaczone na 17 maja, zostało odroczone na czas nieokreślony, z niejasnych powodów. Pozostałe zarzuty wobec premier Tymoszenko dotyczą nielegalnego wykorzystania środków uzyskanych ze sprzedaży kwot emisji CO2 (możliwości ich wydatkowania są ściśle reglamentowane), które zdaniem premiera Azarowa wykorzystano na kampanię prezydencką Julii Tymoszenko, a także przypadków „masowego rozkradania środków budżetowych” w latach 2008–2010.
Wydaje się, że intencją liderów rządzącej Partii Regionów nie jest aresztowanie Julii Tymoszenko (co dałoby jej wizerunek „męczennicy” i ułatwiłoby konsolidację opozycji), a tylko jej nękanie. Działania te są też obliczone na osłabienie Bloku Julii Tymoszenko, zwłaszcza jej frakcji parlamentarnej. <TAO>