Analizy

Rosja liberalizuje politykę migracyjną

20 maja Dmitrij Miedwiediew podpisał ustawę liberalizującą zasady pobytu i zatrudnienia na terenie FR wysoko wykwalifikowanych cudzoziemców. Ustawa wprowadza też nowe zasady zatrudnienia obywateli państw WNP do pomocy domowej. Nowe prawo imigracyjne świadczy o rosnącym przekonaniu Moskwy o znaczeniu zagranicznej siły roboczej dla gospodarczego rozwoju Rosji.
Według nowej ustawy, która wchodzi w życie z początkiem lipca br., wysoko wykwalifikowanym cudzoziemcom łatwiej będzie otrzymać zezwolenie na pobyt i pracę, a ich rodzinom na pobyt w FR. Maksymalny czas trwania zezwolenia zostanie zwiększony z roku do trzech lat, z możliwością przedłużania. Zezwolenia dla pracowników wysoko wykwalifikowanych nie będą wliczane do rocznych kwot zezwoleń na pracę cudzoziemców, a podatek od ich dochodów zostanie obniżony z 30 do 17 proc. Ponadto ustawa przyznaje osobom fizycznym prawo do zatrudnienia jako pomoc domowa cudzoziemców z państw, z którymi Rosja utrzymuje reżim bezwizowy (dotyczy to głównie obywateli WNP). Aby móc wykonywać pracę, cudzoziemcy będą musieli uzyskać tzw. patent wydawany przez władze na okres od 1 do 3 miesięcy (z możliwością przedłużenia). Będą też musieli każdego miesiąca uiszczać opłatę 1000 rubli.
Liberalizacja przepisów o zatrudnieniu cudzoziemców wysoko wykwalifikowanych ma służyć pozyskaniu zagranicznych specjalistów w celu modernizacji rosyjskiej gospodarki oraz poprawy klimatu inwestycyjnego. Poprzez stworzenie legalnej ścieżki zatrudnienia cudzoziemców do pomocy domowej przez osoby fizyczne władze dążą do ograniczenia nielegalnego zatrudniania imigrantów z państw WNP. Nowa ustawa świadczy o rosnącym przekonaniu Moskwy o potrzebie pozyskiwania zagranicznej siły roboczej w celu łagodzenia skutków nasilającego się w Rosji kryzysu demograficznego oraz w celu modernizacji rosyjskiej gospodarki. <sza>