Analizy

Reorganizacja systemu administracji państwowej na Kaukazie Północnym

14 maja prezydium rządu Federacji Rosyjskiej przyjęło postanowienie reorganizujące system administracji państwowej w północnokaukaskim okręgu federalnym (PKOF). Dokument przygotował pełnomocny przedstawiciel prezydenta Rosji w tym okręgu (i zarazem wicepremier rosyjskiego rządu) Aleksandr Chłoponin. Reorganizacja wpisuje się w widoczną od kilku miesięcy „ekonomizację” północnokaukaskiej polityki Kremla, którą firmuje właśnie Chłoponin. Zakłada ona rozwój gospodarczy regionu przy mniejszym nacisku na siłowe metody zarządzania Kaukazem.

Obecnie w cywilnych strukturach administracji państwowej w PKOF pracuje 24 tys. urzędników, którzy reprezentują 34 różne resorty. Postanowienie zakłada, że działalność wszystkich tych struktur będzie koordynowana przez rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dokument przewiduje centralizację zarządzania regionem i zwiększa osobistą odpowiedzialność najwyższych urzędników PKOF. Przede wszystkim jednak wzmacnia pozycję samego pełnomocnika, który uzyskał formalny wpływ na nominację szefów jednostek administracyjnych wchodzących w skład okręgu (w tym prezydentów republik) oraz będzie kontrolował dystrybucję środków finansowych z budżetu centralnego (w tym roku jest to 120 mld rubli, czyli ok. 4 mld USD). <GÓR>