Analizy

Niemiecki eksport zyskuje na słabym euro

10 maja Federalny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące niemieckiego eksportu za marzec br. Za sprawą spadku kursu euro oraz stabilizacji sytuacji gospodarczej na rynkach wschodzących wartość niemieckiego eksportu zwiększyła się w porównaniu z marcem ubiegłego roku aż o 23,3% i przekroczyła wartość sprzed kryzysowego roku 2008. Dobre wyniki eksportu oznaczają, że w krótkim okresie osłabienie kursu euro wpłynie pozytywnie na wzrost gospodarczy w Niemczech.

Wartość niemieckiego eksportu wyniosła w marcu 85,6 mld euro. W tym samym czasie niemiecki import zwiększył się o 18,3% do 68,4 mld euro, m.in. dzięki wzrostowi konsumpcji wewnętrznej w gospodarce niemieckiej. Wysoka dynamika eksportu spowodowała, że bilans handlowy RFN wzrósł aż o 48,7% do 17,2 mld euro w porównaniu z marcem ubiegłego roku. Przyczynami ożywienia jest osłabienie euro w wyniku kryzysu zadłużeniowego w strefie euro, a także silny wzrost gospodarczy w krajach Azji. Dobre wyniki niemieckiego eksportu wpłyną pozytywnie na tempo wzrostu gospodarczego, który w ciągu całego roku może zbliżyć się poziomu 2%. Jeśli osłabienie euro utrzyma się w dłuższym okresie, to może wpływać negatywnie na gospodarkę Niemiec, gdyż podwyższy ceny surowców, a także może doprowadzić do wzrostu dynamiki inflacji. Znaczne wahania wspólnej waluty mogą skłaniać niemieckie przedsiębiorstwa do ograniczania bardziej ryzykownych inwestycji ze względu na problemy z szacowaniem przyszłych przychodów. <pop>