Ukraine’s migration monitoring: forced and labour mobility

Our institution become the member of international research team of four partners: Geographic Migration Centre GEOMIGRACE (Czech Republic), Slovak Foreign Policy Association (Slovakia), Europe Without Barriers (Ukraine) and Centre for Eastern Studies (Poland), who are aimed at systematic monitoring of current migration dynamics in Ukraine (both internal and international migration, particularly to V4 and the EU).

It is one year project sponsored by International Visegrad Fund.

More information and our outputs you can find here.

 

Zakończenie projektu Monitoring migracji z Ukrainy: przymusowa i dobrowolna mobilność (Ukraine’s migration monitoring: forced and labour mobility)

11 września odbyła się konferencja kończąca projekt migracyjny współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i realizowany przez konsorcjum ośrodków badawczych z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. Koordynatorem projektu był ośrodek Geomigrace Uniwersytetu Karola w Pradze. OSW było odpowiedzialne za przeprowadzenie badań w Polsce.

Głównym rezultatem projektu jest książka analizująca zmiany w trendach migracyjnych z Ukrainy związane z wybuchem konflikt zbrojnego w Donbasie i rosyjską aneksją Krymu.

W wyniku konfliktu oraz ogólnego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa i związanego z tym załamania gospodarczego, jakich Ukraina doświadczyła w latach 20142015, ok 1,8 miliona osób zostało wewnętrznie przesiedlonych. Wzrosły także aspiracje migracyjne ukraińskiego społeczeństwa. Jak dotąd, migracja zewnętrzna jest stosunkowo ograniczona i dotyka głównie Polski ze względu na prowadzoną liberalną politykę migracyjna i zapotrzebowanie na siłę roboczą. Inne kraje regionu w zasadzie nie obserwują zwiększonej presji migracyjnej. Ewolucji ulegają jednak wzorce migracyjne – coraz więcej obywateli Ukrainy decyduje się na bardziej długoterminową migrację, zwłaszcza osoby wywodzące się z Ukrainy centralnej i wschodniej. Ponadto, duża cześć migrantów dotychczas pracujących w Rosji, wybiera kraje Grupy Wyszehradzkiej na nowe kraje docelowe. Jednoznacznie zauważalnym fenomenom jest wzrost migracji edukacyjnej, widać także zwiększone zainteresowane łączeniem rodzin.

 

 

Publikacja w języku angielskim do pobrania w formacie pdf : 

Ukrainian Migration in Times of Crisis: Forced and Labour Mobility, Dušan Drbohlav, Marta Jaroszewicz (red.)

 

Projekt był finansowany przez:

 

Partners:

Geographic Migration Center - GEOMIGRACE

 

 

 

 

Projekt zakończony