Polish V4 Presidency Think-Tank Community & Journalist Mid-Term Meeting

Ośrodek Studiów Wschodnich we współpracy z partnerskimi instytutami z konsorcjum Think Visegrad zorganizował spotkanie kilkudziesięciu ekspertów i publicystów, poświęcone współpracy wyszehradzkiej. Konferencja pt. Central European Expert Forum, która odbyła się 21 kwietnia w Zakopanem, miała charakter imprezy eksperckiej towarzyszącej polskiemu przewodnictwu w Grupie Wyszehradzkiej.

W pierwszej sesji tematycznej, poświęconej środkowoeuropejskim spojrzeniom na przyszłość UE, wystąpił sekretarz stanu ds. UE w Kancelarii Premiera Węgier Szabolc Takács,  główny ekonomista w Kancelarii Rządu Republiki Czeskiej Aleš Chmelař, szef zespołu zadaniowego „Przyszłość UE” w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich Słowacji Erik Lipták oraz dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) Sławomir Dębski.  Sesję prowadził dyrektor OSW Adam Eberhardt.

Tomasz Szatkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, wystąpił z prelekcją na temat sytuacji bezpieczeństwa w Europie Środkowej oraz polskich działań w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Odpowiedział też na pytania uczestników spotkania.

Osobna sesja tematyczna poświęcona była wyzwaniom strategii komunikacyjnej i dyplomacji publicznej Grupy Wyszehradzkiej. Z wprowadzeniem do dyskusji wystąpili Tomáš Strážay ze Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej, Michal Kořan z Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Pradze, András Rácz, z Centrum Integracji Euroatlantyckiej i Demokracji (CEID) w Budapeszcie i Jakub Groszkowski, kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego OSW. Sesję prowadziła Maria Staszkiewicz z Aspen Institute Central Europe w Pradze. 

Specjalny autorski wykład pt. „Przekraczanie granic w Europie Środkowej w historii najnowszej”  wygłosił prof. Jan Rychlík z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Przy okazji konferencji w Zakopanem, która była współfinansowana przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, odbyło się też cykliczne spotkanie koordynatorów krajowych konsorcjum Think Visegrad. Do „sieci bazowej” konsorcjum został zaproszony Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM).


 

Więcej o Think Visegrad–V4 Think Tank Platform: Think Visegrad

Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.Visegrad Fund