Marek Matusiak
Główny Specjalista
Zespół Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim), studiował także na Freie Universität w Berlinie oraz Bilgi Üniversitesi w Stambule.
W Ośrodku Studiów Wschodnich pracował w latach 2009 – 2015 oraz ponownie od 2019 roku. W latach 2015-2018 pracownik polskich placówek zagranicznych w Tbilisi i Stambule.

Tematy Badawcze

Turcja i relacje międzynarodowe na Bliskim Wschodzie