Sandra Baniak
starsza specjalistka
Pion analityczny

Analityczka w projekcie OSW „Powiązania gospodarcze w regionie”. Wcześniej pracowała w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej. Uczestniczyła w projekcie Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza przy Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Tematy badawcze
  • powiązania gospodarcze i transportowe w państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej
Ważniejsze publikacje