Piotr Żochowski
Piotr Żochowski
główny specjalista
Zespół Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991–2001 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP w departamencie terytorialnym odpowiedzialnym za stosunki z państwami obszaru poradzieckiego. Zajmował się problematyką związaną z wycofaniem wojsk FR z terytorium RP, współpracą z Obwodem Kaliningradzkim oraz stosunkami dwustronnymi z Ukrainą, Białorusią i Mołdawią (1994–1999) i Rosją (2000–2001). W październiku 2001 r. rozpoczął pracę w OSW, gdzie zajmuje się problematyką systemu instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego obszaru państw powstałych po rozpadzie ZSRR. Obecnie pracuje w Zespole Białorusi, Ukrainy i Mołdawii oraz współpracuje z Zespołem Rosyjskim.

Tematy badawcze
  • System bezpieczeństwa wewnętrznego państw WNP, ze szczególnym uwzględnieniem Federacji Rosyjskiej
  • Wpływ działalności tzw. resortów siłowych w kreowaniu polityki wewnętrznej i zagranicznej tych państw
  • Niemilitarne aspekty funkcjonowania sił zbrojnych Rosji, Białorusi i Ukrainy
Ważniejsze publikacje