Marek Menkiszak
Marek Menkiszak
kierownik
Zespół Rosyjski

Kierownik Zespołu Rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich (OSW). W przeszłości pracownik naukowy Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Wielokrotnie kierował  projektami badawczymi OSW, w tym m.in. „Nowa rola w obszarze WNP”;  „Zagraniczna aktywność gospodarcza Rosji”, „Stosunki rosyjsko-niemieckie 1998-2005” (wspólnie z CSM). Był członkiem Zespołu Zadaniowego UE – Rosja przy Instytucie Studiów nad Bezpieczeństwem UE w Paryżu, badaczem wizytującym w Fińskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (FIIA) w Helsinkach i stypendystą w Akademii Transatlantyckiej przy German Marshall Fund of the United States (GMF) w Waszyngtonie. Od wielu lat współautor „Rocznika Strategicznego”. Wykładowca Studium Europy Wschodniej UW. W przeszłości wykładał również w Akademii Dyplomatycznej MSZ.

Tematy badawcze
  • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji
  • polityka wewnętrzna Rosji
  • problemy obszaru poradzieckiego i bezpieczeństwa europejskiego
Ważniejsze publikacje