Kamil Całus
Kamil Całus
główny specjalista
Zespół Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

Analityk OSW ds. Republiki Mołdawii (od 2012 r.) a także Rumunii (od 2018 r.). Ukończył stosunki międzynarodowe – wschodoznawstwo (tytuł magistra) oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną (tytuł licencjata) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku „Handel energią na rynku europejskim” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczył w wymianach akademickich na uczelniach w Pradze (Uniwersytet Karola), Moskwie (Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny), Kiszyniowie (Mołdawski Uniwersytet Państwowy) i Kijowie (Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki). 

W latach 2016–2019 był współkoordynatorem projektu badawczego EU-STRAT realizowanego w ramach programu Horyzont 2020. 

Poza opracowaniami analitycznymi regularnie przygotowuje poświęcone tematyce rumuńskiej oraz mołdawskiej teksty publicystyczne (m.in. dla „Tygodnika Powszechnego”). Autor eseistyczno-reporterskiej książki Mołdawia. Państwo niekonieczne (Wydawnictwo Czarne, 2020). 

Tematy badawcze
  • Scena polityczna oraz sytuacja społeczna (w tym migracje) w Rumunii i Mołdawii 

  • Gospodarka i energetyka Rumunii i Mołdawii

  • Polityka zagraniczna oraz bezpieczeństwa Rumunii i Mołdawii 

Ważniejsze publikacje