dr
Franciszek Tyszka
specjalista
Były pracownik OSW

Absolwent Hungarystyki na Uniwersytecie Warszawskim (2009) oraz studiów doktoranckich w Instytucie Europejskim we Florencji (2019).

Tematy badawcze

Polityka wewnętrzna i zagraniczna Węgier

Ważniejsze publikacje

Węgierskie impasy historyczne na tle europejskiego rozwoju społecznego w ujęciu Istvana Bibó, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 49, Nr 1 (2014)

Suwerenna gospodarka czy niemiecka montownia? Orban, Audi i „ustawa niewolnicza", Klub Jagielloński, 30 marca 2019