Franciszek Tyszka
Ph.D.
Junior Fellow
Former OSW Employee

A graduate of Hungarian Studies at the Warsaw University (2009) and doctoral studies at the European Institute in Florence (2019).

Expertise

Polityka wewnętrzna i zagraniczna Węgier

Major publications

Węgierskie impasy historyczne na tle europejskiego rozwoju społecznego w ujęciu Istvana Bibó, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 49, Nr 1 (2014)

Suwerenna gospodarka czy niemiecka montownia? Orban, Audi i „ustawa niewolnicza", Klub Jagielloński, 30 marca 2019