Współpraca OSW-RUSI: polsko-brytyjskie seminaria w Londynie

OSW i Ambasada RP w Londynie we współpracy z brytyjskim think tankiem Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) zorganizowali seminaria poświęcone Rosji i sytuacji w regionie Bałkanów Zachodnich. Spotkania, które odbyły się 5 listopada w siedzibie RUSI w Londynie, poprowadził wicedyrektor RUSI Jonathan Eyal.

W seminarium poświęconym Rosji poruszono kwestie polityki Wielkiej Brytanii wobec Rosji i stosunków UE – Rosja. Rozmawiano także o procesach społeczno-gospodarczych w Rosji, które będą determinować strategię tego państwa na arenie międzynarodowej. W spotkaniu z udziałem przedstawicieli administracji brytyjskiej, polityków i ekspertów wystąpili dyrektor OSW Adam Eberhardt i ekspert Zespołu Rosyjskiego OSW Jadwiga Rogoża.

W seminarium dotyczącym Bałkanów, zatytułowanym Między Londynem i Poznaniem – promocja procesu berlińskiego w regionie Bałkanów Zachodnich, wzięli udział przedstawiciele polskiego i brytyjskiego MSZ oraz korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Londynie, a także brytyjscy eksperci i komentatorzy. Podczas spotkania wicedyrektor OSW Mateusz Gniazdowski i Marta Szpala z Zespołu Środkowoeuropejskiego OSW zaprezentowali swoje spojrzenie na zaangażowanie Polski na Bałkanach Zachodnich oraz stan i perspektywy procesu berlińskiego. Dyskutowano o udziale Wielkiej Brytanii w procesie berlińskim i o szczycie Bałkanów Zachodnich, który odbył się w lipcu 2018 roku w Londynie, a także o polskich przygotowaniach do kolejnego spotkania w tym formacie w Poznaniu w lipcu 2019 roku.

 

Zob. depesza PAP: Polska może podzielić się swoim doświadczeniem