Wschodnie sąsiedztwo UE – perspektywa niemiecka

24 czerwca w OSW odbyła się dyskusja na temat polityki Niemiec wobec wschodniego sąsiedztwa UE. Gościem Ośrodka był poseł do Bundestagu dr Nils Schmid (SPD). Niemiecką perspektywę komentował również dr Reinhard Krumm z Fundacji Eberta, której warszawskie biuro było współorganizatorem spotkania.