Wschodnie sąsiedztwo – perspektywa polska i rumuńska

26 października w OSW odbyła się dyskusja ekspercka poświęcona polskiej i rumuńskiej percepcji wschodniego sąsiedztwa UE. Udział w spotkaniu wzięli wiceministrowie spraw zagranicznych Rumunii i Polski Panowie Dănuț Sebastian Neculăescu oraz Bartosz Cichocki. Uczestnicy przedyskutowali stanowiska stron oraz omówili możliwość współpracy obu państw w zakresie problematyki wschodniej, dotyczącej m.in. Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, a także Partnerstwa Wschodniego.

 

 

Zdjęcia: Ministerstwo Spraw Zagranicznych