Wizyta studyjna urzędników z Serbii: doświadczenia współpracy transgranicznej

Na przełomie stycznia i lutego odbyła się wizyta studyjna urzędników z Serbii w Polsce w ramach wyszehradzkiej inicjatywy Civil Servants Mobility Program. OSW, we współpracy z PISM i w porozumieniu z MSZ, przygotował tygodniowy program wizyty zorientowany na wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju współpracy transgranicznej.

W wizycie wzięli udział eksperci z serbskiego Ministerstwa Administracji i Samorządu Lokalnego – Dušanka JovanovićVera Veljanovski, a także Marija Ašković Matić, która kieruje Centrum Zarządzania Projektami w Serbskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Goście z Serbii zapoznali się z funkcjonowaniem wzorcowych euroregionów na pograniczu polsko-czeskim i innych instytucjonalnych form współpracy, zagadnieniami prawnymi oraz kwestiami związanymi ze wspieraniem przedsiębiorczości. Zaprezentowano szereg instrumentów, mechanizmów i dobrych praktyk, których znajomość może być przydatna w rozwoju współpracy transgranicznej między Serbią a państwami UE oraz między państwami Bałkanów Zachodnich. Tematem rozmów były także perspektywy rozwoju polsko-serbskiej współpracy międzyregionalnej.

W Warszawie poza spotkaniami w OSW i w PISM goście z Serbii odwiedzili Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Rozwoju. W Katowicach program wizyty obejmował spotkania poświęcone polsko-czeskiej i polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego i w Regionalnej Izbie Gospodarczej. W Raciborzu odbyły się rozmowy w Urzędzie Miasta i w siedzibie polskiej części Euroregionu Silesia (Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry). Program wizyty w Cieszynie i w Czeskim Cieszynie obejmował spotkania z przedstawicielami władz Cieszyna, Powiatowego Urzędu Pracy (na temat funkcjonowania polsko-czesko-słowackiego partnerstwa EURES-T Beskidy) oraz spotkania z kierownictwem polskiej i czeskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński. Goście odwiedzili także Wspólny Sekretariat Interreg V-A Republika Czeska – Polska w Ołomuńcu oraz Konsulat Generalny RP w Ostrawie.

OSW od 2014 roku współorganizuje wizyty studyjne dla zagranicznych urzędników, realizowane w ramach inicjatywy Civil Servants Mobility Program. Jest to instrument współpracy finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Wcześniej w ramach programu odbywały się wizyty urzędników i samorządowców z państw objętych Partnerstwem Wschodnim (głównie z Ukrainy) natomiast w obecnej edycji po raz pierwszy są organizowane także wizyty studyjne urzędników z Serbii. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły OSW w realizacji projektu.

 

Raport z wizyty (w jęz. angielskim):

CSMP Serbia Narrative report

 

Instrument współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.Visegrad Fund