Wiceminister spraw zagranicznych Kazachstanu pan Roman Wassilenko w OSW

15 listopada OSW odwiedził wiceminister spraw zagranicznych Kazachstanu Roman Wassilenko. W rozmowie z ekspertami OSW minister Wassilenko zaprezentował punkt widzenia Astany na sytuację w regionie Azji Centralnej i jego sąsiedztwie oraz przedstawił priorytety Kazachstanu w stosunkach z UE, zwłaszcza w kontekście przygotowywanej nowej unijnej strategii wobec Azji Centralnej. W spotkaniu wziął udział także Ambasador Margułan Baimuchan i dyplomaci z Ambasady Kazachstanu w Warszawie.