Spotkanie z prof. Vetonem Latifim

24 października 2017 r. w Ośrodku Studiów Wschodnich odbyło się spotkanie z prof. Vetonem Latifim z South East European University (SEEU) w Tetowie. Tematem dyskusji była aktywność na Bałkanach Chin, Turcji i Rosji, ich wpływy wśród lokalnych elit i społeczeństw, ze szczególnym uwzględnieniem Macedonii i obszaru albańskojęzycznego. Spotkanie otworzył i prowadził dyrektor OSW dr Adam Eberhardt.