Seminarium Ukraina: Wyzwania gospodarcze w roku wyborczym

6 grudnia w OSW odbyło się seminarium Ukraina: Wyzwania gospodarcze w roku wyborczym" z udziałem Hliba Wyszlińskiego, dyrektora Centrum Strategii Ekonomicznej (Kijów) oraz Ołeha Lewczenki, dyrektora Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (Winnica). Podczas spotkania dyskutowano m.in. o tym czy rok wyborczy oznacza rok bez reform? Czy gospodarka Ukrainy uniesie populistyczne obietnice polityków? Jaki jest potencjał ukraińskiego rolnictwa i kiedy ma on szansę zostać uwolniony?