Seminarium Sojusz bez zaufania? Stosunki rosyjsko-białoruskie – stan obecny i perspektywy

7 grudnia w OSW odbyło się seminarium pt. „Sojusz bez zaufania? Stosunki rosyjsko-białoruskie  stan obecny i perspektywy". W spotkaniu udział wzięli białoruscy eksperci: Irina Toczicka, ekonomistka Instytutu Prywatyzacji i Zarządzania w Mińsku i Artem Szrajbman, publicysta portalu tut.by. Wystąpienia zaproszonych gości oraz towarzysząca im dyskusja koncentrowały się wokół kluczowych problemów na linii MińskMoskwa, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego oraz bezpieczeństwa w regionie Europy Wschodniej.