Seminarium „Rosja i Europa: wyzwania i perspektywy współpracy w nowych realiach”

23 czerwca OSW był gospodarzem seminarium „Rosja i Europa: wyzwania i perspektywy współpracy w nowych realiach”. Współorganizatorem wydarzenia była rosyjska Fundacja Jegora Gajdara.

Tematami spotkania były najważniejsze procesy społeczno-gospodarcze jakie zachodziły w Unii Europejskiej i Rosji od końca XX wieku oraz perspektywy dialogu unijno-rosyjskiego. Punktem wyjścia do dyskusji był pokaz filmu „Koszty lat dziewięćdziesiątych" (reż. Aleksiej Piwowarow), omawiający problem rosyjskich reform rynkowych pod rządami Borysa Jelcyna.

W dyskusjach panelowych udział wzięli: Rafał Antczak, członek zarządu Deloitte Consulting SA, Jewgienij Gontmacher, zastępca dyrektora Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk, Andriej Nieczajew, minister gospodarki Federacji Rosyjskiej w latach 1992-1993, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka programu „Otwarta Europa” w Fundacji im. Stefana Batorego, Dmitrij Trawin, profesor ekonomii Uniwersytetu Europejskiego w Sankt Petersburgu, Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Marta Jaroszewicz, ekspert OSW oraz Wiktor Jaroszenko, redaktor naczelny czasopisma „Wiestnik Jewropy”.