Przedstawiciele mediów z państw Bałkanów Zachodnich w OSW

14 czerwca w siedzibie OSW odbyło się spotkanie z grupą dziennikarzy z państw bałkańskich, w którym oprócz ekspertów Ośrodka wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz kilku polskich think tanków. Dziennikarze gościli w Polsce na zaproszenie MSZ w związku z tegorocznym przewodnictwem Polski w procesie berlińskim i zbliżającym się Szczytem Bałkanów Zachodnich w Poznaniu.

Główny specjalista Ośrodka Marta Szpala poinformowała o inicjatywach OSW w ramach procesu berlińskiego. Dyr. Beata Jaczewska z Departamentu Polityki Europejskiej MSZ przedstawiła projekt działań podczas szczytu w Poznaniu w dniach 3–5 lipca, szczególnie w ramach Forum Społeczeństwa Obywatelskiego i Business Forum. Przedstawiciele Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Instytutu Europy Środkowej oraz The Warsaw Institute krótko przedstawili działania i zainteresowania badawcze swoich placówek w zakresie procesu berlińskiego. W dłuższej dyskusji goście z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej i Serbii oraz eksperci OSW i MSZ omawiali perspektywy współpracy państw bałkańskich z Unią Europejską.