Profesor Thomas Poguntke w OSW

13 czerwca OSW odwiedził prof. Thomas Poguntke, dyrektor Instytutu Niemieckiego i Międzynarodowego Prawa Partii Politycznych i Badań nad Partiami, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie. Dyskusja z ekspertami OSW dotyczyła  konsekwencji wyborów do Parlamentu Europejskiego dla niemieckiego systemu partyjnego.


Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta.