OSW na Forum Miast i Regionów

W dniach 4–6 czerwca w Rzeszowie odbyło się Forum Miast i Regionów, zorganizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W Forum brali w nim udział przedstawiciele rządów państw uczestniczących w procesie berlińskim, Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także samorządowcy z Polski i z państw bałkańskich. Uroczystą sesję otwierającą Forum moderowała Marta Szpala z Zespołu Środkowoeuropejskiego OSW, która koordynuje działania OSW dotyczące procesu berlińskiego. W sesji eksperckiej poświęconej programowaniu europejskiej współpracy terytorialnej wziął udział wicedyrektor OSW Mateusz Gniazdowski.
Forum Miast i Regionów to polska inicjatywa w procesie berlińskim, która ma na celu wsparcie państw Bałkanów Zachodnich na drodze do UE przez pogłębianie współpracy regionalnej i transgranicznej oraz przekazywanie doświadczeń dotyczących wykorzystywania środków unijnych.

Program Forum Miast i Regionów