Białoruskie pytania w kontekście europejskich odpowiedzi

2017-10-27

26 października 2017 r. w Ośrodku Studiów Wschodnich odbyła się prezentacja książki „Białoruskie pytania w kontekście europejskich odpowiedzi” autorstwa Piotra Rudkouskiego, filozofa i teologa, dyrektora Białoruskiego Instytutu Studiów Strategicznych w Mińsku. Wydana przez Kolegium Europy Wschodniej publikacja jest przenikliwym głosem w dyskusji na temat m.in. białoruskiej tożsamości i idei narodowej. Istotna cześć książki dotyczy sytuacji w Europie i zawiera rozważania, na ile europejskie wzorce są adekwatnym panaceum na wyzwania stojące przed Białorusią.