Bezpieczeństwo regionalne w Azji Środkowej – perspektywa tadżycka

25 września Ośrodek Studiów Wschodnich odwiedzili przedstawiciele Tadżykistanu: minister Rustam Azizi, wicedyrektor Ośrodka Studiów Islamskich i doradca prezydenta Tadżykistanu oraz dr Rustam Hajdarow, wicedyrektor Instytutu Filozofii i Nauk Politycznych Tadżyckiej Akademii Nauk.
Dyskusja z ekspertami OSW dotyczyła problemów polityki zagranicznej i wewnętrznej Tadżykistanu, jego relacji z krajami sąsiednimi i UE, a także państwami muzułmańskimi. Kwestią kluczową okazały się pytania o bezpieczeństwo regionalne w Azji Centralnej w kontekście sytuacji w Afganistanie oraz o relacje regionu z Rosją i z Chinami.