11 - 20 z 3711
Analizy | | Kamil Kłysiński

4 października w wielu białoruskich miastach odbył się ósmy marsz oponentów Alaksandra Łukaszenki, domagających się jego ustąpienia i organizacji nowych wyborów. Demonstracje zostały zorganizowane pod hasłem zwolnienia…

Analizy | | Wojciech Górecki

Rozpoczęte azerbejdżańską ofensywą 27 września walki w Górskim Karabachu, które w następnych dniach przybrały formę wojny pozycyjnej (ostrzały artyleryjskie i rakietowe z dużym udziałem lotnictwa i szerokim…

Analizy | | Piotr Szymański

24 września Łotwa przyjęła nową strategię obronną na lata 2020–2024. To najważniejszy krajowy dokument planistyczny w zakresie polityki obronnej, opracowywany przez resort obrony i przyjmowany przez parlament co cztery…

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Na podstawie porozumienia Bałtyckiej Rady Ministrów (koordynuje współpracę Litwy, Łotwy i Estonii na poziomie rządów) w zakresie polityki energetycznej 25 września operatorzy przesyłowi państw bałtyckich – łotewski AST, estoński Elering…

Analizy | | Katarzyna Chawryło

Od czasu rozpoczęcia intensywnych działań wojennych w nieuznawanej na arenie międzynarodowej Republice Górskiego Karabachu prezydent Władimir Putin dwukrotnie (27 i 29 września) rozmawiał telefonicznie z premierem Armenii Nikolem…

Analizy | | Mateusz Chudziak

W konflikcie azerbejd…

Analizy | | Wojciech Górecki

Intensywne walki pomiędzy siłami azerbejdżańskimi a ormiańskimi, zainicjowane przez Baku w niedzielę 27 września, są nadal kontynuowane. Obejmują one szczególnie odcinki północny i południowo-wschodni linii rozgraniczającej obszary…

Analizy | | Piotr Żochowski, Sławomir Matuszak, Krzysztof Nieczypor

14 września Wołodymyr Zełenski zatwierdził nową wersję strategii bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, jednego z ważnych dokumentów programowych jego prezydentury. Zastąpiła ona podobny akt opublikowany w maju 2015 r., w trakcie…

Analizy | | Kamil Kłysiński

27 września na Białorusi odbyły się kolejne pokojowe manifestacje będące już od niemal dwóch miesięcy cotygodniową kulminacją akcji protestacyjnych przeciwko Alaksandrowi Łukaszence. Największa demonstracja, z udziałem 80–100 tys. osób…

Analizy | | Wojciech Górecki

Od rana 27 września trwają intensywne walki między siłami azerbejdżańskim a ormiańskimi. Toczą się one wzdłuż całej linii kontaktowej, rozdzielającej obszary kontrolowane…