1 - 7 z 7
Analizy | | Krzysztof Strachota

Zmiana stanowiska Turcji wobec Rosji jest wpisana w szerszy kontekst rewizji polityki tureckiej.

Analizy | | Witold Rodkiewicz

Wynik referendum został przyjęty w Rosji jako przejaw fundamentalnego kryzysu zarówno UE jako instytucji, jak i Zachodu jako politycznej wspólnoty.

Prace OSW | | Jolanta Darczewska

Prezentując się jako biegun siły, Rosja manifestuje prawo do współdecydowania w kwestiach bezpieczeństwa globalnego.

Analizy | | Szymon Kardaś

Rosnieft’ podpisał z indyjskim konsorcjum umowę sprzedaży 23,9% udziałów w spółce Wankornieft’, eksploatującego jedno z największych złóż w Rosji.

Analizy | | Witold Rodkiewicz

Kreml wykorzystał forum w Petersburgu do przeprowadzenia ofensywy propagandowo-dyplomatycznej mającej na celu stopniowej normalizacji relacji unijno-rosyjskich.

Analizy | | Agata Łoskot-Strachota, Konrad Popławski

Niemiecko-rosyjska spółka GASCADE poinformowała o rozpoczęciu wstępnej procedury planowania przestrzennego dla EUGAL – lądowej odnogi Nord Stream 2.

Komentarze OSW | | Piotr Żochowski, Maria Domańska

Stosunki między władzą i biznesem w Rosji są podporządkowane nie tyle racjonalnemu rachunkowi ekonomicznemu, ile interesom elit politycznych.