1 - 4 z 4
Analizy | | Tadeusz A Olszański

25 czerwca w Charkowie rozpoczął się nowy proces przeciw Julii Tymoszenko. Akt oskarżenia dotyczy nadużyć podatkowych firmy Zjednoczone Systemy Energetyczne Ukrainy (JESU), której prezesem Tymoszenko była w latach 1995–1997, a także…

Komentarze OSW | | Kamil Kłysiński, Wojciech Konończuk
W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2012 roku Białoruś odnotowała nadwyżkę w handlu zagranicznym towarami i usługami w wysokości 2,4 mld USD wobec 2,8 mld USD deficytu w tym samym okresie rok wcześniej.
Analizy | | Natalia Orłowska-Chyż
8 czerwca opublikowano dekrety prezydenta Wiktora Janukowycza zatwierdzające nową Strategię bezpieczeństwa narodowego „Ukraina w świecie, który się zmienia” oraz Doktrynę wojskową. Zastąpiły one dokumenty przyjęte jeszcze za czasów…
Komentarze OSW | | Sławomir Matuszak, Tadeusz A Olszański
W założeniach władz, zarówno w okresie prezydentury Wiktora Juszczenki, jak i Wiktora Janukowycza, Euro 2012 miało stać się istotnym impulsem do rozwoju gospodarczego oraz zademonstrowania na arenie międzynarodowej, że młode państwo…