1 - 4 z 4
Analizy | | Marta Zawilska-Florczuk

21 czerwca rzecznik prezydenta RFN Joachima Gaucka ogłosił, że prezydent wstrzyma się z podpisaniem ustaw ratyfikujących traktaty o Europejskim Mechanizmie Stabilizacyjnym (EMS) i pakcie fiskalnym. Oba dokumenty mają być poddane pod…

Analizy | | Konrad Mazur

13 czerwca niemieckie media poinformowały, że największe koncerny energetyczne w RFN wniosły do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego skargę o naruszenie prawa własności w związku z rezygnacją rządu federalnego z użytkowania elektrowni…

Analizy | | Konrad Popławski

16 czerwca kierownictwo SPD zapowiedziało zgodę na ratyfikowanie traktatów o Europejskim Mechanizmie Stabilizacyjnym (EMS) i pakcie fiskalnym. Oba instrumenty są kluczowe w rządowej strategii walki z kryzysem w strefie euro, a do ich…

Punkt widzenia | | Justyna Gotkowska

Rozpoczęta w 2011 roku reforma Bundeswehry to jeden z trzech przełomowych etapów w powojennej transformacji sił zbrojnych RFN. Ma na celu „skonstruowanie” na nowo niemieckiej armii w wymiarze politycznym, wojskowym i społecznym.