1 - 3 z 3
Analizy |
Międzynarodowe instytucje finansowe podnoszą oceny ukraińskiej gospodarki. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zwiększył prognozę dotyczącą wzrostu gospodarczego Ukrainy w 2011 roku z 4,5% do 5%, a agencja ratingowa Fitch…
Analizy |
7 lipca Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła nową ustawę emerytalną, która nie zmienia dotychczasowego systemu emerytalnego – opierającego się na tzw. solidarności pokoleń, tj. wypłacaniu emerytur z bieżących dochodów funduszu, czyli ze…
Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański
Swoboda koncentruje się na zwalczaniu tych tendencji w ukraińskiej polityce i życiu społecznym, które uznaje za prorosyjskie, a jej stosunek do Rosji i Rosjan jest jednoznacznie wrogi. W stosunkach z Polską widzi ona niemal wyłącznie…