1 - 10 z 47
Prace OSW | | Mateusz Gniazdowski, Tomáš Strážay
Strategia dunajska jest drugim po strategii bałtyckiej przykładem rosnącego znaczenia makroregionów w Unii Europejskiej. Na politykę regionalną patrzy się przy tym coraz częściej przez pryzmat realizacji nie tylko spójności…
Komentarze OSW | | Mateusz Gniazdowski, Andrzej Sadecki
Zarówno tryb, jak i zakres wprowadzanych zmian wywołują kontrowersje na Węgrzech i za granicą. Nowe przepisy wzmacniają na węgierskiej scenie politycznej pozycję obozu rządzącego, ułatwiając mu przejście przez sprawdzian kolejnych…
Analizy | | Kamil Kłysiński
Rosnące niezadowolenie Białorusinów z sytuacji ekonomicznej może doprowadzić do szerszych wystąpień społecznych jesienią br. Może to otworzyć pole do działania dla białoruskiej nomenklatury oraz aktorów zewnętrznych – głównie Rosji.…
Analizy |
18 lipca koncern naftowy TNK-BP ogłosił podpisanie umowy z brazylijską spółką Petra Energia na zakup 45% akcji w złożu naftowym w regionie rzeki Solimoes w Brazylii. Wartość transakcji wyniosła 1 mld USD, przy czym w ciągu…
Analizy |
Międzynarodowe instytucje finansowe podnoszą oceny ukraińskiej gospodarki. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zwiększył prognozę dotyczącą wzrostu gospodarczego Ukrainy w 2011 roku z 4,5% do 5%, a agencja ratingowa Fitch…
Analizy |
20 lipca prezydent Dimitrij Miedwiediew podpisał nowelizację ustawy o państwowej regulacji produkcji i obrotu alkoholu, wprowadzającą ograniczenia jego konsumpcji, sprzedaży i reklamy, a 21 lipca ustawę przewidującą odpowiedzialność…
Analizy |
15 lipca azerbejdżański koncern energetyczny SOCAR wyraził zainteresowanie udziałem w planowanej prywatyzacji greckiego koncernu DEPA, zaangażowanego w projekt gazociągu Turcja–Grecja–Włochy (ITGI). Ewentualne kupno przez SOCAR…
Analizy |
21 lipca Ministerstwo Finansów (MF) Federacji Rosyjskiej poinformowało o nadwyżce budżetowej w wysokości 2,7% PKB, uzyskanej w pierwszym półroczu 2011 roku. Udało się ją osiągnąć dzięki wyższej niż zakładano cenie eksportowanej ropy…
Analizy |
22 lipca Gazprom wyraził zgodę na obniżenie ceny rosyjskiego gazu, kupowanego przez włoski koncern energetyczny Edison. Jest to pierwszy jak dotąd przypadek uzyskania od rosyjskiego monopolisty zgody na rewizję warunków…
Analizy |
25 lipca strona internetowa bojowników podała, że dwóch komendantów, Husejn Gakajew i Asłambek Wadałow, którzy w ubiegłym roku wypowiedzieli posłuszeństwo liderowi zbrojnego podziemia na Kaukazie Północnym Dokku Umarowowi, pojednało…