1 - 10 z 49
Analizy | | Kamil Kłysiński
Powyborcze represje wobec opozycji oraz niezależnych mediów mogą znacząco ograniczyć współpracę białorusko-unijną i tym samym osłabić pozycję Mińska wobec Moskwy.
Analizy |
28 grudnia prezydent Alaksandr Łukaszenka podjął szereg decyzji kadrowych na wysokim szczeblu administracji państwowej, w tym na stanowisku premiera. Jak się wydaje, zmiany te nie są próbą zastraszenia białoruskiej nomenklatury w…
Analizy | | Kamil Kłysiński
Pozorowanie demokratyzacji jest przede wszystkim gestem w stronę otoczenia zewnętrznego. Po raz pierwszy Kreml zajął krytyczne stanowisko wobec sytuacji politycznej na Białorusi, zaś UE wyraźnie uzależniła kontynuację dialogu od oceny…
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Kamil Kłysiński, Iwona Wiśniewska
Szanse na stworzenie przez Rosję, Kazachstan i Białoruś wspólnego rynku w planowanym kształcie i terminie są ograniczone. Zacieśnianie współpracy między tymi państwami będzie procesem długotrwałym i trudnym.
Analizy |
W końcu listopada Rosja podjęła działania zmierzające do zablokowania alternatywnych dostaw ropy na Białoruś. 25 listopada łotewsko-rosyjska firma LatRosTrans, właściciel ropociągu Windawa–Nowopołock, zaczęła wypompowywać z niego…
Analizy |
24 listopada białoruskie siły demokratyczne zorganizowały w centrum Mińska demonstrację, której głównym hasłem było żądanie ustąpienia prezydenta Alaksandra Łukaszenki z zajmowanego stanowiska. Zarówno przygotowania do demonstracji,…
Analizy |
18 listopada białoruska Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała 10 – łącznie z urzędującym Alaksandrem Łukaszenką – kandydatów na prezydenta Białorusi. Dopuszczając tak znaczną liczbę pretendentów do udziału w kampanii, władze…
Analizy |
8 listopada białoruski wicepremier Uładzimir Siemaszka zapowiedział, iż w drugiej połowie miesiąca zostanie przeprowadzony próbny przesył ropy naftowej na Białoruś przez terytorium Ukrainy rurociągiem Odessa–Brody, a następnie…
Analizy |
15 listopada w Mińsku wizytę złożył komisarz UE ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Sztefan Fuele, podczas której zaprezentował on białoruskim władzom unijny plan wsparcia reform na Białorusi. Tego samego dnia pojawiła się…
Analizy |
9 listopada prezydent Alaksandr Łukaszenka podpisał nową koncepcję bezpieczeństwa narodowego Białorusi, zastępującą podobny dokument przyjęty w 2001 roku. Koncepcja definiuje nowy katalog zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa…