1 - 10 z 27
Analizy | | Marta Szpala

Przedterminowe wybory doprowadzą do zamrożenia procesu normalizacji z Kosowem co najmniej do końca 2014 roku.

Analizy | | Andrzej Sadecki

Sojusz wyborczy zwiększa szansę na uzyskanie dobrego wyniku przez lewicę, jednak pokonanie Fideszu jest mało prawdopodobne.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Turbulencje na rynku finansowym w Turcji związane są zarówno z czynnikami zewnętrznymi, jak i sytuacją wewnętrzną.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Nowa premier Łotwy ma zagwarantować realizację polityki gospodarczej prowadzonej przez rząd Valdasa Domrovskisa.

Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga

Rosja buduje negatywny obraz protestów na Ukrainie, wskazując na ich konsekwencje, takie jak anarchia i groźba dezintegracji państwa.

Analizy | | Tadeusz A Olszański, Wojciech Konończuk

Pierwsze ustępstwa prezydenta Janukowycza potwierdzają, że wariant siłowego rozwiązania nie jest obecnie rozpatrywany.

Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska

Mimo szwedzkich debat nt. polityki bezpieczeństwa zbliżone stanowiska obu największych partii powodują, że oczekiwać należy raczej kontynuacji obecnej polityki.

Analizy | | Rafał Bajczuk

Berlin zintensyfikował działania dyplomatyczne mające na celu kontynuację obecnej polityki energetycznej i klimatycznej UE po 2020 roku.

Analizy | | Rafał Bajczuk

Propozycja prezydenta Hollande’a dotycząca budowy wspólnego koncernu energetycznego Niemiec i Francji została przyjęta w RFN pozytywnie.

Analizy | | Marta Szpala

21 stycznia Serbia formalnie rozpoczęła negocjacje w sprawie przystąpienia do UE.