1 - 6 z 6
Komentarze OSW | | Jakub Jakóbowski

Jedną z priorytetowych reform w agendzie Xi Jinpinga jest tzw. rewolucja energetyczna, będąca elementem głębokiej restrukturyzacji gospodarki.

Komentarze OSW | | Marcin Kaczmarski, Witold Rodkiewicz

Moskwa ostatecznie wybrała strategię przyłączenia się do silniejszego partnera bandwagoning zamiast strategii zrównoważenia rosnącej potęgi chińskiej.

Komentarze OSW | | Konrad Popławski

Zwalczanie oszustw podatkowych to element budowania pozycji międzynarodowej Niemiec jako odpowiedzialnego mocarstwa.

Raport OSW | | Rafał Bajczuk

Gaz ziemny jest po ropie naftowej najważniejszym nośnikiem energii dla niemieckiej gospodarki. Ze względu na szerokie możliwości zastosowania oraz niską emisyjność będzie on w przyszłości pełnił funkcję paliwa pomostowego w niemieckiej…

Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska

Niemieckie stanowisko w NATO wobec wzmacniania wschodniej flanki ewoluowało w ciągu ostatnich dwóch lat.

Komentarze OSW | | Piotr Woyke

Konflikt rosyjsko-ukraiński stał się cezurą w amerykańskim spojrzeniu na bezpieczeństwo europejskie.