Raport OSW

Zarządzanie zależnością

Uwarunkowania niemieckiej polityki gazowej
Zarządzanie zależnością. Uwarunkowania niemieckiej polityki gazowej

Gaz ziemny jest po ropie naftowej najważniejszym nośnikiem energii dla niemieckiej gospodarki. Ze względu na szerokie możliwości zastosowania oraz niską emisyjność będzie on w przyszłości pełnił funkcję paliwa pomostowego w niemieckiej transformacji energetycznej. Gaz ziemny można wykorzystywać zarówno w sektorze ciepłownictwa i elektroenergetyki, jak i w transporcie. Mimo że wolumen zużycia gazu w kolejnych latach będzie spadał, to jego udział w koszyku energetycznym RFN wzrośnie, gdyż inne paliwa konwencjonalne: ropa naftowa i węgiel, będą wycofywane jeszcze szybciej.

W raporcie omówiono wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania niemieckiej polityki w sektorze gazu. Pierwszy rozdział dotyczy roli gazu w niemieckiej gospodarce: przedstawiono w nim wpływ transformacji energetycznej na zużycie gazu oraz znaczenie tego surowca dla niemieckiego przemysłu. W drugim rozdziale omówiono stosunki z zewnętrznymi dostawcami. Najwięcej miejsca poświęcono Rosji, która już od połowy lat osiemdziesiątych jest największym eksporterem gazu do RFN, a w związku z inwestycją w Gazociąg Północny umacnia swoją pozycję. W ostatnim rozdziale przedstawione zostały alternatywy dla obecnego modelu zaopatrywania Niemiec w gaz: budowa terminalu LNG, eksploatacja gazu łupkowego, a także potencjał wykorzystania biogazu oraz nowatorskiej technologii power-to-gas.